Chủ sở hữu: Nguyễn Hoàng Quân.

Địa chỉ: Phố mỏ Nhài, Hưng Vũ, Bắc Sơn, Lạng Sơn

Điện thoại: 0971.050.999

Giấy CN ĐKKD số: 14E8002826

Thông tin khách hàng